KURSPLAN

Introduktion till 3D Karaktärsskapande 15 Högskolepoäng

Introduction to 3D Character Creation
Grundnivå, W0016F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

-Ska kunna från en given skiss producera en 3D karaktär för animation i datorspel eller spel
-Ska kunna redovisa för de moment som ingår i processen att utveckla en digital 3D karaktär
-Studenten ska kunna hantera produktionsmiljö och verktyg


Kursinnehåll

-grunder i 3D modellering, texturering, rendering
-grunder i anatomi/skulptur
-grunder i karaktärsdesign
-grunder i produktion (film och spel)
-grunder i riggning och animation


Genomförande

Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier, samt praktiskt arbete


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar samt godkända inlämningar enligt tidsplan. I examinationen ingår även redovisningar.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#
0002Redovisningar7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.