Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till 3D Karaktärsskapande 15 Högskolepoäng

Introduction to 3D Character Creation
Grundnivå, W0016F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Vår 2015 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

-Ska kunna från en given skiss producera en 3D karaktär för animation i datorspel eller spel
-Ska kunna redovisa för de moment som ingår i processen att utveckla en digital 3D karaktär
-Studenten ska kunna hantera produktionsmiljö och verktyg


Kursinnehåll

-grunder i 3D modellering, texturering, rendering
-grunder i anatomi/skulptur
-grunder i karaktärsdesign
-grunder i produktion (film och spel)
-grunder i riggning och animation


Genomförande

Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier, samt praktiskt arbete


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar samt godkända inlämningar enligt tidsplan. I examinationen ingår även redovisningar.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#
0002Redovisningar7.5U G#

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15