Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till datorspelsskapande 7,5 högskolepoäng

Introduction to computer game creation
Grundnivå, W0017F
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • förmåga att beskriva de viktigaste elementen som ger god spelbarhet
  • förmåga att hantera produktionsmiljö och verktyg 
  • förmåga att förklara de olika yrkesroller, moment och dess inbördes relationer och beroenden i ett spelutvecklingsprojekt.

Kursinnehåll
-grundläggande speldesign
-produktionsverktyg
-grundläggande spelutveckling

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier, samt praktiskt arbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kontinuerlig examination med obligatoriska praktiska övningar samt godkända inlämningar enligt tidplan. I examinationen ingår även muntliga redovisningar.Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Architectural Approach to Level Design: Second edition” - by Christopher W. Totten, ISBN-10: 081536136X

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskH13
0002RedovisningarU G#4.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16