Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datorspels- och VFX-produktion 7,5 Högskolepoäng

Computer game and visual effects production
Grundnivå, W0020F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna W0007F, W0003F, W0009F och W0013F eller S0013D, S0016D, S0010D, S0006D och S0003E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna:
  • Redogöra produktionsmoment inom inom datorspels- och VFX-produktion.

  • Redogöra för de vanligaste organisationsstrukturerna, kompetensbehov och yrkesroller.

  • Visa färdighet i praktisk resurs- och tidplanering

Kursinnehåll
Grundläggande datorspelsproduktion och VFX-produktion: preproduktion - produktion - postproduktion.

Delmoment och beroenden i produktionsprocesserna.

Organisation och yrkesroller inom spelproduktion och VFX-produktion: likheter och olikheter.

Projekthantering: verktyg, principer, tekniker och dess tillämpning inom datorspels- och VFX produktion.

Projektstyrning och progressmätning.

Produktionsteknik och metodval: nedbrytning och analys av produktionsalternativ och dess konsekvenser.

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella inlämningsuppgifter.

Examination
Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar i labsal, godkända inlämningar enligt tidsplan och redovisningar.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0002D

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen W0020F motsvarar kursen M0002D

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Game Production Handbook (latest revision), by Chandler

Referenslitteratur: The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen2.5U G#
0002Laboration2.5U G#
0003Inlämningsuppgift2.5U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare KKL 2015-02-18