Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Energitekniska anläggningar 7,5 Högskolepoäng

Energy Plant analysis
Grundnivå, W0020T
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet Eller: F0004T Fysik 1, F0031T Hydromekanik samt F0032T Termodynamik och värmetransport


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att studenten ska ha grundläggande kunskaper om energianläggningar. Studenten skall kunna planera och utforma ett energiteknisk anläggning.


Kursinnehåll

En översikt ges av olika energitekniska system såsom ångkraftanläggningar, gasturbinanläggningar och kombinationsanläggningar. Effektivitet och ekonomiska faktorer vid energiproduktion diskuteras.

En betydande del av kurstiden ägnas åt genomförande av ett projekt som avser en teknisk/ekonomisk förstudie för ett värmekraftverk.


Genomförande

Lektionsundervisning och projektarbete


Examination

Godkända projektarbeten med skriftlig redovisning utgör underlag för differentierade betyg


Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med F7011T.


Examinator
Kentaro Umeki

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium: Kjellström B., Thermal Engineering lecture notes

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2015-06-18