Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekanik och elkraftteknik 7,5 högskolepoäng

Mechanics and electric power
Grundnivå, W0021T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Algebra för ingenjörer (MA117G ges av MiUn) el. motsvarande och W0013T Introduktion, elkraftteknik eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete inom ämnet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall du som student kunna visa:

1 kunskap och förståelse:
-om hur man definierar grundläggande begrepp inom mekanik
-om hur man frilägger, analyserar och beräknar krafter och kraftmoment för enkla och sammansatta system av tvådimensionella stela kroppar i jämvikt
-om hur man formulerar samband och löser mekaniska problem som innefattar partiklars rörelse i två dimensioner, både linjärt och i rotation
-om arbete och effekt
-om termiska processer och dess påverkan på olika anläggningsdelar
-om grundläggande elkrafttekniska begrepp i konsumtionsanläggningar
-om hur elkonsumtion varierar i olika anläggningar i både små och stora anläggningar

2 färdighet och förmåga:
-att identifiera, formulera och utföra beräkningar utav statiska krafter, moment och friktion i olika tillämpningar
-att identifiera, formulera och utföra beräkningar utav kroppar i rörelse, både linjärt och roterande
-att kritiskt kunna granska, värdera och sammanställa faktainformation kring vår elkonsumtion
-att forumlera och utföra beräkningar av elkonsumtion i olika typer av anläggningar
-att rapportera kring hur olika elkonsumtioner ser ut i olika typer av anläggningar
 
3 kunna visa värderingsförmåga och förhållningssätt:
-om mekanik och dess och dess beprövade erfarenhet
-om elkonsumtion i olika former, hur vi använder el och dess betydelse i samhället


Kursinnehåll

Kursen innehåller följande
-krafter
-moment
-friktion
-jämnvikt
-linjära rörelser
-roterande rörelser
-Newtons andra lag
-masströghetsmoment
-arbete och Energi
-växlar
-sveriges elkonsumtion i stort
-elkonsumtion i stora anläggningar
-elkonsumtion i små anläggningar


Genomförande
Kursen genomförs på distans med avsedda distansverktyg. Kursen kommer att bedrivas med inspelade föreläsningar, räkneövningar, uppgifter och projektuppgifter.

Examination
Godkända obligatoriska uppgifter och muntlig eller skriftlig redovisning samt muntlig/skriftlig tentamen.

Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Leif Andersson, Rolf Blondell m fl: Elkraftssystem I, ( 2003) ISBN 9789147051762, Adlibris.

Kompendier

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen - MekanikG U 3 4 54.50ObligatoriskH14
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-06-16