Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Eldistribution

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, W0022T
Kursen beskriver hur låg- och mellanspänningsnäten ser ut i Sverige. Kursen introducerar olika beräkningsmetoder som används hos elnätsföretag. Slutligen behandlas påverkan av lokal elproduktion på distributionsnätet samt acceptansgränsberäkningar.

Kursen ges på distans och behandlar hur lokal, förnyelsebar, elproduktion påverkar stabiliteten i det lokala distributionsnätet.
Kursen introducerar beräkningsmetoder som används hos elnätsföretag: kortslutningsberäkningar; spänningsfallberäkningar, per-unit metoden samt acceptansgränsberäkningar.
Examinationsformen är skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Math Bollen

Math Bollen, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713