Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Filmdesign 15 högskolepoäng

Film Design
Grundnivå, W0024F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Filmdesign
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar filmens design uppbyggnad och där de olika yrkesrollerna och den konstnärliga ledarroller behandlas.

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter i analys, design-, förvisualisering-  och visualiseringsstrategier. Kursen syftar även att utveckla de basala filmtekniska kunskaperna som kamera, ljus, ljud och bildredigering.

Kursens mål är att studenten ska kunna:
  • behärska analysmodeller och arbetsmetoder för visualiseringslösningar anpassade för film
  • presentera och redogöra för designlösningar och dess visuella berättarelement för filmmiljöer utifrån ett given koncept.
  • kunna redogöra för grunderna i projektplanering och projektledning för film
  • grundläggande 2D redigering och ljudläggning.

Kursinnehåll
  • Analys och filmdesign
  • Visualisering och konceptualisering
  • Gestaltning scenografi och artefakter, ljus och kamera
  • Postproduktion, bildefterarbetning, ljud och bild. 

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer, arbete i grupp och enskilt med presentationer och seminarier.

Examination

Examinationen av kursen sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.   

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas 14 dagar innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgift - filmdesignU G#10.00ObligatoriskV18
0002Tentamen - filmdesignU G#5.00ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17