Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Elmarknader och elkvalitet

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, W0024T
Kursen behandlar elmarknadens historia, struktur i olika länder och Svenska elmarknaden. Kursens elkvalitetsdel beskriver relevanta fenomen och beräkningar som är viktiga för att förstå orsak, spridning och konsekvenser av olika störningstyper.

Kursen behandlar växelverkan mellan kunder och elkraftsystemet/elnätet ur ett tekniskt perspektiv, elkvalitet, så väl ur ett elmarknadens perspektiv. Till största delen kommer befintliga elkraftsystem och elmarknader att behandlas, men det även introduceras en del utvecklingar om framtida elnät så kallade ”smarta elnät”.

Kursen behandlar även en del grundläggande ekonomiska begrepp som inledning till behandling av elmarknader.

 Kursen ges på distans och består av handledning, inspelade föreläsningar samt räkneövningar och skriftlig tentamen. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Math Bollen

Math Bollen, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713