KURSPLAN

Projektkurs i väg- och vatten 1,5 Högskolepoäng

Project Course in Civili Engineering
Grundnivå, X0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Bestäms med hänsyn till projektuppgiften innehåll.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten möjlighet till fördjupade studier inom ett speciellt ämne/område.

Kursinnehåll
Avgörs från fall till fall.

Genomförande
I huvudsak enskilt arbete i projektform.

Examination
Bedömning av inlämnings-/projektuppgift.

Examinator
Lars Bernspång

Övergångsbestämmelser
Kursen X0002B motsvarar kursen ABX011

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs när kursens inriktning och innehåll bestämts.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift1.5U G#