Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i väg- och vattenbyggnad 7,5 Högskolepoäng

Senior Design Project in Civil Engineering
Grundnivå, X0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Bestäms med hänsyn till projektuppgiftens innehåll.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten möjlighet till fördjupade studier inom ett speciellt ämne/område.

Kursinnehåll
Avgörs från fall till fall.

Genomförande
I huvudsak enskilt arbete i projektform.

Examination
Bedömning av inlämnings/projektuppgift.

Examinator
Lars Stehn

Övergångsbestämmelser
Kursen X0005B motsvarar kursen ABX108

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms med hänsyn till projektuppgiftens innehåll.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Moment 17.5U G#