Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Eldistribution 6 högskolepoäng

Power distribution
Grundnivå, X0008T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Elkraftteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att beskriva utformning och funktionalitet av låg- och mellanspänningsnät i Sverige, att beskriva vilka komponenter som ingår och att förklara de viktigaste beräkningsmetoder som används i sådana nät

Kursinnehåll
 • låg och mellanspänningsnät
 • kortslutningsberäkningar
 • Spänningsfallberäkningar
 • Per-unit beräkningar
 • egenskaper förnybar elproduktion
 • förnybar elproduktion och distributionsnät, acceptansgränsberäkningar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • Föreläsningar
 • Inspeleda föreläsningar
 • Projektarbete
 • Kontrollfrågor efter inspelad föreläsning
 • Frågesport

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Tentamen
 • Frågesport
 • Rapport vid projektarbete

Examinator
Math Bollen

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1.
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 2.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G#3.00ObligatoriskH21
0002ProjektrapportU G#1.50ObligatoriskH21
0003KontrollfrågorU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad