Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elsäkerhet 3 högskolepoäng

Power safety
Grundnivå, X0009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Elkraftteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att introducera svensk regelverk om elsäkerhet (då starkströmsföreskrifter spelar en central roll) och att förklara beräkningarna som behövs för att dimensionera en säker lågspänningsanläggning.

Kursinnehåll
 • Svenska regelverk om elsäkerhet
 • Elinstallationsreglerna

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • Föreläsningar
 • Inspelade föreläsningar
 • Räkneexempel
 • Räkneövningar
 • Räkneuppgifter
 • frågor efter varje inspelad föreläsning

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Frågesport
 • Räkneuppgifter
 • tentamen

Examinator
Sarah Rönnberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
SEK Handbok 444, Elinstallationsreglerna, SEK Svensk elstandard

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G#2.00ObligatoriskH21
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad