Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elkraftöverföring 4,5 högskolepoäng

Power distribution
Grundnivå, X0012T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Elkraftteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att presentera de olika aspekterna av storskalig överföring av el i Sverige.

Kursinnehåll
 • Drift och planering av transmissionsnät
 • Förnybar elproduktion och transmissionsnätet
 • Belastningsfördelningsanalys
 • Beräkning vid osymmetriska fel
 • Systemjordning
 • Reläskydd

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • Föreläsningar
 • Inspelade föreläsningar
 • Räkneexempel
 • Räkneövningar
 • Frågesport

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Tentamen

Examinator
Manuel Alvarez

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1.
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 2.
J. Duncan Glover at al., Power system analysis and design.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G#4.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad