Hoppa till innehållet

Kursplan
X7003K, Examensarbete i Industriell miljö- och processteknik, inriktning Förnybara produkter och bränslen, civilingenjör, 30 Högskolepoäng

I kursplanen visas bland annat kursens mål, innehåll, genomförande och moduler. Revidering av kursplanen kan ske mellan studietillfällena. Senaste versionen av kursplanen visas först.

Välj antagningstermin: