KURSPLAN

Projektkurs: tvärkonstnärlig, A 7,5 högskolepoäng

Project: Inter Artistic, A
Grundnivå, Y0002G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av Musikhögskolan 2005-03-04.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Studier om minst 10p på högskolenivå inom någon konstart.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall genom att följa ett tvärkonstnärligt projekt få grundläggande kunskap och förståelse för de möjligheter som följer av ett sådant arbetssätt.


Kursinnehåll

Auskultation, eget arbete och seminarier.


Genomförande

Handledning.


Examination

Kort skriftlig dokumentation presenteras och ventileras vid ett särskilt redovisningstillfälle.


Examinator
Sture Kuusisalo

Övergångsbestämmelser
Kursen Y0002G motsvarar kursen MUJ100

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs i samråd med student, handledare och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Redovisning hel kursU G#7.50ObligatoriskH10