Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs: tvärdisciplinär, A 7,5 högskolepoäng

Project: Inter Disciplinary, A
Grundnivå, Y0003G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Studier om minst 10p inom musik-, dans- eller medieområdena på högskolenivå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande får genom att föja ett tvärdisciplinärt projekt grundläggande kunskap och förståelse för de möjligheter som följer av ett tvärdisciplinärt arbetssätt.


Kursinnehåll

Auskutation, eget arbete och seminarier.


Genomförande

Handledning.


Examination

Kort skriftlig dokumentation presenteras och ventileras vid ett särskilt redovisningstillfälle.


Examinator
Sture Kuusisalo

Övergångsbestämmelser
Kursen Y0003G motsvarar kursen MUJ101

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs i samråd med student, handledare och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Redovisning hel kursU G#7.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Musikhögskolan 06 03 10

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17