KURSPLAN

Projektkurs: tvärdisciplinär, B 7,5 högskolepoäng

Project: Inter Discplinary, B
Grundnivå, Y0007G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Musikhögskolan 06 03 10

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända studier om minst 20p på högskolenivå inom musik-, medie- eller dansområdena.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall genom aktiv medverkan i ett projekt träna tvärdisciplinärt arbetssätt och därmed få ökad kunskap och förståelse för de möjligheter som följer av ett sådant arbetssätt.


Kursinnehåll

Eget arbete i projektet och seminarier.


Genomförande

Handledning.


Examination

Dokumentation av det egna arbetet i skriftlig form presenteras och ventileras vid ett särskilt redovisningstillfälle.


Examinator
Sture Kuusisalo

Övergångsbestämmelser
Kursen Y0007G motsvarar kursen MUK055

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs i samråd med student, handledare och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Redovisning hel kursU G VG *7.50ObligatoriskH07