Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs: tvärdisciplinär, B 7,5 högskolepoäng

Project: Inter Discplinary, B
Grundnivå, Y0007G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända studier om minst 20p på högskolenivå inom musik-, medie- eller dansområdena.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall genom aktiv medverkan i ett projekt träna tvärdisciplinärt arbetssätt och därmed få ökad kunskap och förståelse för de möjligheter som följer av ett sådant arbetssätt.


Kursinnehåll

Eget arbete i projektet och seminarier.


Genomförande

Handledning.


Examination

Dokumentation av det egna arbetet i skriftlig form presenteras och ventileras vid ett särskilt redovisningstillfälle.


Examinator
Sture Kuusisalo

Övergångsbestämmelser
Kursen Y0007G motsvarar kursen MUK055

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs i samråd med student, handledare och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Redovisning hel kursU G VG *7.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Musikhögskolan 06 03 10

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17