Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programmering med matematikdidaktik för högstadienivå 7,5 högskolepoäng

Basic programming for mathematics teachers in lower secondary school
Grundnivå, Z0002E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämne (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

Målet är att ge aktiva lärare ökade kunskaper om datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Studenten ska kunna:

 • Visa kunskap i att konstruera program för att undersöka problemställningar och matematiska begrepp samt göra beräkningar.
 • Förstå hur algoritmer kan skapas, användas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
 • Visa förmåga att beskriva algoritmiskt tänkande och förklara relevanta begrepp av skolmatematik ur operationell och strukturell synpunkt.
 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i grundläggande konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa grundläggande specifika matematiska problem.
 • Förstå och kunna reflektera över hur programmering kan användas som arbetssätt för att få insikt i matematiska strukturer.
 • Behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs- eller ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Kursinnehåll

Kursens innehåll består av följande: 

Översikt programspråk:
 • Datorns funktionsprincip,
 • Ett imperativt språks struktur och principiella uppbyggnad.
Ett imperativt programspråks grundläggande delar:
 • värden, typer, variabler, tilldelning,
 • villkorssatser,
 • upprepningssatser,
 • funktionsanrop, funktionsdeklarationer, variablers synlighet,
 • sammansatta typer: strängar, listor och motsvarande,
 • anropssemantik, ”call by value”, ”call by reference”, referenser,
 • Likheter och skillnader mellan olika imperativa språk - orientering.
Strukturerad problemlösning i imperativa språk enligt beprövad erfarenhet.
Enkla algoritmer (t.ex. inom talteori).
Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning och tillämpningen inom programmering i matematikämnet.

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer och eget arbete. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. 

Under tiden kursen ges kan det också förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.

Deltagarna kommer att erbjudas hjälp med laborationer i samband med de fysiska träffarna och däremellan via mötesverktyg över internet. 


Examination
Examination består av muntlig eller skriftlig redovisning av laborationer samt skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng kan förekomma.

Examinator
Fredrik Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist 2nd Edition
Allen B. Downey
O'Reilly

ISBN-13: 978-1491939369
ISBN-10: 1491939362

Gratis nedladdning:
https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Ytterligare material kan komma att användas under kursen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH18
0002LaborationU G#4.00ObligatoriskH18
0003InlämningsuppgiftU G#1.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik. 2019-01-30