Fler sökalternativ

Sökresultat

1-20 av 31
Arbetsterapeut, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri, 120 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/THBBG

Teknikerutbildningen i Berg- och anläggningsindustri som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen.

Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri, 120 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/THMVG

Teknikerutbildningen med inriktning mot metall- och verkstadsindustri är tvåårig och ges i Filipstad. Programmet är framtaget i samarbete med näringslivet. Den vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som redan arbetar och vill höja din kompetens.

Data Science, magister, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNDSA

Som student på masterprogrammet i Data Science lär du dig att söka efter kunskap, lösa problem och göra kritiska analyser baserade på vetenskaplig grund. Du får kunskap och färdigheter inom datavetenskap som gör det möjligt för dig att arbeta med och analysera stora datamängder.

Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKDTG

Digital tjänsteutveckling riktar sig till dig som är nyfiken på digital teknik och hur den kan forma framtidens samhälle. Programmets kärna är innovativ design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa digitala tjänster som skapar värde för användarna.

Förskollärare, 210 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYFLG

Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda barnen inför de viktiga skolåren. Utbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år och profilerad mot naturvetenskap och teknik.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGLA

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGMA

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKHVG

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIBAG

Utbildningen i Berg- och anläggningsteknik som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet.

Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG

Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Högskoleingenjör Underhållsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIUTG

Underhållsteknik är ett starkt växande och attraktivt ingenjörsområde. Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. Genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur är underhåll viktigt för en hållbar utveckling.

Informationssäkerhet, master, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMISA

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYKPG

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVKSG

Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation. Syftet är att du ska få kunskaper och färdigheter motsvarande Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov.

Magister Arbetsterapi, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNATA

Magisterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är kännetecknande ledord.

Magister Fysioterapi, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNFTA

Magisterprogrammet vänder sig till dig med sjukgymnast/fysioterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människans rörelsekontroll, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är känneteckande ledord.

Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMFOA

Masterutbildningen Fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi omfattar under första delen en fördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på funktion och funktionsbegränsningar i rörelseapparaten, för att under senare del av utbildningen fördjupas med inriktning ortopedisk manuell terapi.

Röntgensjuksköterska, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVRSG

Arbetet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. I arbetet som röntgensjuksköterska planerar samt genomför du radiologiska undersökningar och behandlingar med patienten i centrum.

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng), 120-300 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del