Fler sökalternativ

Sökresultat

1-20 av 24
Arbetsterapeut, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri, 120 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/THBBG

Teknikerutbildningen i Berg- och anläggningsindustri som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen.

Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri, 120 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/THMVG

Teknikerutbildningen med inriktning mot metall- och verkstadsindustri är tvåårig och ges i Filipstad. Programmet är framtaget i samarbete med näringslivet. Den vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som redan arbetar och vill höja din kompetens.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGLA

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGMA

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKHVG

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIBAG

Utbildningen i Berg- och anläggningsteknik som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet.

Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG

Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIATG

Utbildningen i Materialteknik och metallurgi ges i Filipstad och ger breda kunskaper om material och speciellt deras framställning. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet.

Högskoleingenjör Underhållsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIUTG

Underhållsteknik är ett starkt växande och attraktivt ingenjörsområde. Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. Genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur är underhåll viktigt för en hållbar utveckling.

Informationssäkerhet, master, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMISA

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYKPG

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng), 120-300 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Senare del/högre årskurs på program, avancerad nivå, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeA

Du som redan läser motsvarande program kan söka till senare del.

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVABA

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du för omvårdnad, bedömning och åtgärder av den sjuke/skadade patientens tillstånd och behov prehospitalt. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till utbildningen.

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVANA

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska krävs.

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVINA

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård leder/ ansvarar du för patientens omvårdnad med fokus på bemötande, säker vård och bedömning av vitala funtioner hos akut, svårt sjuka patienter. Vid behov initierar/ utför du självständigt medicinska åtgärder. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska krävs.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVDSA

Distriktssköterskans arbetsområden är bla primärvård, hemsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa. Du bedömer behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering med fokus på hälsa, samt ansvarar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVPSA

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård ansvarar du för att bedöma och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt att leda och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till utbildningen.

Specialpedagogprogrammet, 90 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYSPA

I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet.