Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Sökresultat

1-20 av 22
Arbetsterapeut, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Data Science, magister, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNDSA

Som student på magisterprogrammet i Data Science lär du dig att söka efter kunskap, lösa problem och göra kritiska analyser baserade på vetenskaplig grund. Du får kunskap och färdigheter inom datavetenskap som gör det möjligt för dig att arbeta med och analysera stora datamängder.

Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKDTG

Digital tjänsteutveckling riktar sig till dig som är nyfiken på digital teknik och hur den kan forma framtidens samhälle. Programmets kärna är innovativ design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa digitala tjänster som skapar värde för användarna.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGLA

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGMA

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKHVG

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG

Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Högskoleingenjör Underhållsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIUTG

Inom framtidens underhållsteknik är AI, big data, drönare, uppkopplade enheter och sensorer våra viktigaste verktyg för att förutse och planera underhållsarbetet. Som student på detta program får du grunderna och verktygen för att vara med på resan mot en hållbar industri och infrastruktur.

Informationssäkerhet, master, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMISA

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYKPG

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMFOA

Masterutbildningen Fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi omfattar under första delen en fördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på funktion och funktionsbegränsningar i rörelseapparaten, för att under senare del av utbildningen fördjupas med inriktning ortopedisk manuell terapi.

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng), 120-300 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Senare del/högre årskurs på program, avancerad nivå, 60-120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeA

Du som redan läser motsvarande program kan söka till senare del.

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVANA

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering.

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVINA

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård leder/ ansvarar du för patientens omvårdnad med fokus på bemötande, säker vård och bedömning av vitala funtioner hos akut, svårt sjuka patienter. Vid behov initierar/ utför du självständigt medicinska åtgärder.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVDSA

Som distirktssköterska arbetar du med att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och hälsorisker. Du bedömer behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering med fokus på hälsa, samt ansvarar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVOPA

Som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård leder/ansvarar du för omvårdnad: bemötande, förberedelse, genomförande och dokumentation vid patienters operationer. Aseptik, sterilitet, instrumentering, medicinteknisk utrustning och säker vård ingår.

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVPSA

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Specialpedagogprogrammet, 90 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYSPA

I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet.

Systemvetenskap, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKSYG

Var med och skapa framtidens IT-system. Som systemvetare får du designa och implementera informationssystem i ett samspel mellan teknik och användare. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från interaktionsdesign och projektledning till programmering och databaser.