Hoppa till innehållet

Sökresultat

1-20 av 26
Arbetsterapeut, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de behöver göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I senaste kvalitetsutvärderingen av arbetsterapeutprogram så var vår utbildningen den enda som fick det högsta betyget.

Data Science, magister, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNDSA

Som student på magisterprogrammet i Data Science lär du dig att söka efter kunskap, lösa problem och göra kritiska analyser baserade på vetenskaplig grund. Du får kunskap och färdigheter inom datavetenskap som gör det möjligt för dig att arbeta med och analysera stora datamängder.

Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKDTG

Digital tjänsteutveckling riktar sig till dig som är nyfiken på digital teknik och hur den kan forma framtidens samhälle. Programmets kärna är innovativ design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa digitala tjänster som skapar värde för användarna.

Förskollärare, 210 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYFLG

Vill du arbeta med utbildning och undervisning för yngre barn och vara en viktig vuxen som kan göra skillnad för barnen? Utbilda dig till förskollärare, ett socialt, kreativt och omväxlande yrke. Vi erbjuder distansutbildning med antagning vår och höst.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGLA

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGMA

För dig som är intresserad av barns lärande i åldrarna tio till tolv år finns grundlärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs fyra till sex. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKHVG

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost, stresshantering och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till hälsofrämjande val.

Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG

Samhället behöver nya lösningar för att skapa en hållbar användning av våra energiresurser. Som energiingenjör jobbar du med att utveckla och förbättra framtidens energisystem. Din kunskap blir allt mer eftertraktad på arbetsmarknaden i takt med den gröna omställningen.

Högskoleingenjör Underhållsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIUTG

På den här distansutbildningen lär du dig varför underhållsteknik behövs för att uppnå en hållbar industri där resurser används effektivt med avseende på tillförlitlighet, livslängd och livscykelkostnader. Du lär dig utveckla strategier för underhåll för att nå affärs- och hållbarhetsmål.

Informationssäkerhet, master, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMISA

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Internationell ekonomi, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKIEG

Internationell ekonomi är en distansutbildning för dig som vill veta mer om affärskulturer, företagande och ekonomi både i Sverige och utomlands. Efter studierna besitter du breda kunskaper med ett internationellt perspektiv som öppnar upp för en karriär över stora delar av världen.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYKPG

Detta är en lärarutbildning för den som har akademiska studier inom ett eller flera undervisningsämne/n i gymnasieskolan eller grundskolan 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, och innehåller centrala kunskapsområden inom läraryrket. Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Magister Träkonstruktion, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/TNTTA

Detta program ger dig som är intresserad av träets unika egenskaper den kunskap som krävs för att vara med och skapa framtidens hållbara byggnader. Målet är att ge dig färdighet att beräkna moderna träkonstruktioner, samt att ge dig förståelse om träets styrkor och begräsningar som byggmaterial.

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng), 120-300 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVABA

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du självständig för omvårdnad, bedömning, symtomlindring och behandling av patienten i alla åldrar i skiftande vårdmiljöer.

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVANA

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård har du fördjupade kunskaper och färdigheter inom anestesiologisk omvårdnad. Som anestesisjuksköterska ansvarar du för patienter i alla åldrar i samband med lokal och generell bedövning samt sedering vid operationer, undersökningar och behandlingar.

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVINA

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och med potentiellt livshotande tillstånd. Arbetet är både utmanade och ansvarsfullt och ställer krav på handlingsberedskap i akuta situationer.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVDSA

Som distriktssköterska arbetar du med att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och hälsorisker. Du bedömer komplexa behov, genomför och utvärderar omvårdnadsinsatser samt behov av habilitering och rehabilitering. Du ansvarar även för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVPSA

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Specialpedagogprogrammet, 90 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYSPA

I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet.

Fler sökalternativ