Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Sökresultat

1-20 av 26
Arbetsterapeut, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Data Science, magister, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FNDSA

Som student på magisterprogrammet i Data Science lär du dig att söka efter kunskap, lösa problem och göra kritiska analyser baserade på vetenskaplig grund. Du får kunskap och färdigheter inom datavetenskap som gör det möjligt för dig att arbeta med och analysera stora datamängder.

Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKDTG

Digital tjänsteutveckling riktar sig till dig som är nyfiken på digital teknik och hur den kan forma framtidens samhälle. Programmets kärna är innovativ design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa digitala tjänster som skapar värde för användarna.

Förskollärare, 210 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYFLG

Förskolan är den första delen i utbildningssystemet. Som förskollärare leder du planerad och spontan utbildning och undervisning. Förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år. Vi erbjuder distansutbildning med antagning vår och höst.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGLA

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYGMA

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKHVG

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG

Var med och utforma morgondagens elenergisystem till att bli långsiktiga och miljömässigt hållbara. Här blir du en del av utvecklingen av framtidens energikällor som vindkraft och solenergi. Du blir även attraktiv i utvecklingen av eldrivna fordon och energitung industri.

Högskoleingenjör Underhållsteknik, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/TIUTG

På distansutbildningen lär du dig varför underhållsteknik behövs för hållbar industri där resurser används effektivt, räkna på tillförlitlighet och livslängd inom produktion och analysera produkters livscykler. Du lär dig utveckla strategier för underhåll för att nå affärs- och hållbarhetsmål.

Informationssäkerhet, master, 120 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FMISA

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Internationell ekonomi, kandidat, 180 Högskolepoäng
Program på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/program/FKIEG

Affärsverksamhet över landsgränser blir allt viktigare för svenska och utländska företag och myndigheter. Breda kunskaper inom företagsekonomi med ett internationellt perspektiv är således eftertraktade. Utbildningen är en distansutbildning som i huvudsak ges på svenska med inslag av engelska.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYKPG

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Magister Träkonstruktion, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/TNTTA

Detta program ger dig som är intresserad av träets unika egenskaper den kunskap som krävs för att vara med och skapa framtidens hållbara byggnader. Målet är att ge dig färdighet att beräkna moderna träkonstruktioner, samt att ge dig förståelse om träets styrkor och begräsningar som byggmaterial.

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng), 120-300 Högskolepoäng
Program på grundnivå - avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVABA

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du för omvårdnad, bedömning och åtgärder av den sjuke/skadade patientens tillstånd och behov prehospitalt. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till utbildningen.

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVANA

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering.

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVINA

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård leder/ ansvarar du för patientens omvårdnad med fokus på bemötande, säker vård och bedömning av vitala funtioner hos akut, svårt sjuka patienter. Vid behov initierar/ utför du självständigt medicinska åtgärder.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVDSA

Som distirktssköterska arbetar du med att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och hälsorisker. Du bedömer behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering med fokus på hälsa, samt ansvarar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 60 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/FVPSA

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Specialpedagogprogrammet, 90 Högskolepoäng
Program på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/program/LYSPA

I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet.