Hoppa till innehållet

Sökresultat

1-20 av 228
Analysens grunder, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/M70/M7026M

Kursen ger fördjupning och komplettering till de grundläggande matematikkurser som bland annat teknologer läser om gränsvärden, derivator, integraler med mera.

Arbetsmiljö och organisation, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/A00/A0019A

Efter att ha avslutat denna kurs kommer du att ha kunskap och kompetens för att kunna utveckla säkra och friska arbetsplatser som bidrar till ökad kvalité.

Arbetspsykologi, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0006A

Den här kursen ger en översikt över ämnet Arbetspsykologi. Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse om arbetslivets dynamiska, kognitiva, sociala och ledningsrelaterade.

Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/A70/A7025H

Digitaliseringen i hälso – sjukvården går idag mycket snabbt vilket medför omställningar för såväl hälso-sjukvårdspersonal , patienter som för samhällsmedborgarna.

ArcGIS, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0005B

Kursen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktionssätt hos programvaran ArcGIS.

ArcGIS Pro, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0021B

Kursen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktionssätt hos programvaran ArcGIS Pro.

Arktis - Centrum eller periferi?, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/H00/H0053N

Det här är en kurs om Arktis historia, en region som återkommande väckt omvärldens intresse, men också om hur och varför centrum och periferier uppstår och förändras.

Arrangering och instrumentation 1, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/H00/H0057G

Kursen riktar sig till dig som har en grundläggande musikteoretisk nivå och vill få färdigheter i att arrangera musik för olika sättningar.

Arrangering och instrumentation 2, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/H00/H0058G

Kursen riktar sig till dig som har gått Arrangering & instrumentation 1 och vill fördjupa dig ytterligare. Du fortsätter att studera instrument och att applicera denna kunskap i en praktisk kontext genom att arrangera/instrumentera musik.

Arrangering och musikproduktion, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D02/D0234G

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att arrangera och spela in pop/rock/jazz musik.

Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0064P

Kursen riktar sig till lärare inom förskola och skola och syftar till att utveckla och fördjupa handledarkompetensen hos lärare i den verksamhetsförlagda delen (VFU) i lärarutbildningen.

Avancerad Data Mining, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/D70/D7043E

Kursen ger kunskap om hantering av datavetenskapliga problem. Kursen fokuserar på maskininlärningstekniker, klassificering mha beslutsträd och logistisk regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markov och Bayesian network.

Avancerad teori och metod för historisk forskning, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/H70/H7008N

Historia är ett ämne som både beskriver, men framför allt förklarar samhällsförändringar och händelser i det förflutna. Historisk forskning kan på så vis bidra med kunskap som hjälper oss hantera komplexa förändringar och problem i vår samtid.

Barn och elever med särskild begåvning, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/S70/S7013P

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om specialpedagogisk forskning och praktik för barn och elever med särskild begåvning.

Batterier: från råmaterial till återvinning, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/K00/K0026K

Kursen ger grundläggande kunskaper om batterimaterial och batteriers egenskaper för ett hållbart samhälle.

Fler sökalternativ