Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Sökresultat

21-40 av 223
Data Mining, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0025E

Data Mining handlar om identifiering av mönster och dold information i stora datamängder. Kursen syftar till att skapa en förståelse för begrepp och tekniker inom området. Fokus är på tekniker och algoritmer för att lösa företagsrelaterade problem.

Databaser I, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0004N

Under kursen får du lära dig datamodellering med fokus mot relationsdatabaser samt att använda databasen m.h.a. frågespråket SQL. Kursen behandlar även databasteori samt personuppgiftslagen.

Databaser, en introduktion, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0003B

Kursen ger grundläggande kunskaper i relationsdatabaser och SQL-språket samt en introduktion till Ms Sql Server.

Datorspelsproduktion, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0053D

Kursen syftar till att studenten ska få kunskap i hur datorspelsutveckling organiseras och genomförs.

Design,genus och estetik, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/G00/G0005A

Internetkurs, självständiga studier med handledning Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska begrepp. Studenterna ska ha förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar stereotyper av kvinnor och män.

Differentialkalkyl, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0047M

Denna kurs är en inledning till differentialkalkyl, som vanligtvis är den första matematikkurs man brukar stöta på när man påbörjat en universitetsutbildning.

Digital Painting och idégestaltning, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0011F

Efter kursen ska du kunna självständigt visuellt gestalta en idé för berättande inom tv, film eller spel Kunna medvetet skapa visuellt starka och övertygande bildlösningar genom att använda sig av kända principer och komponenter i sin gestaltning.

Digitalt bevarande, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/B70/B7007N

The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions.

Dokumentärt berättande, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/N00/N0031F

Har du en idé om en dokumentär?

Drift och underhåll - Hydropower, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0004B

Kursen ingår i Hydropower universitetsprogram. Kursens mål är att ge en bred förståelse för underhåll inom vattenkraftsindustrin. Underhållsstrategier och metoder utgör kursens kärna.

Engelska A, 30 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/E00/E0013S

Muntlig och skriftlig produktion. Kulturstudier. Engelsk grammatik och lingvistik. Litteraturstudium.

Engelska B, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/E00/E0012S

Muntlig och skriftlig produktion. Lingvistik med språkhistoria. Litteratur. Kultur, film och översättning

Engelska C, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/E00/E0014S

Språkfärdighet, språkvetenskaplig fördjupningskurs, litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, C-uppsats (15 hp).

Engelska för grundlärare 4-6, del 1, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0004S

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i engelska i skolår 4-6. Studierna bedrivs på heltid.

Engelska för grundlärare 4-6, del 2, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/E00/E0003P

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i engelska i skolår 4-6. Studierna bedrivs på heltid.

Engelska för grundlärare F-3, del 1, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0003S

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i engelska i skolår F-3. Studierna bedrivs på heltid.