Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Sökresultat

21-40 av 263
Corporate Social Responsibility, CSR, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0008N

Corporate Social Responsibility (CSR) behandlar företags etik och moral, d.v.s. deras sociala agerande. I kursen belyses hur företag kan agera socialt ansvarsfullt utifrån goda och dåliga exempel.

Dagvatten, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: https://www.ltu.se/edu/course/V70/V7002B

Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö, ekonomi som människans välbefinnande.

Dans inom idrott och hälsa, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/A00/A0034G

Kursen riktar sig till dig som är idrottslärare och vill utveckla dina kunskaper kring hur du kan arbeta med dans inom ämnet idrott och hälsa.

Data Mining, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0025E

Data Mining handlar om identifiering av mönster och dold information i stora datamängder. Kursen syftar till att skapa en förståelse för begrepp och tekniker inom området. Fokus är på tekniker och algoritmer för att lösa företagsrelaterade problem.

Databaser I, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0004N

Under kursen får du lära dig datamodellering med fokus mot relationsdatabaser samt att använda databasen m.h.a. frågespråket SQL. Kursen behandlar även databasteori samt personuppgiftslagen.

Databaser, en introduktion, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0003B

Kursen ger grundläggande kunskaper i relationsdatabaser och SQL-språket samt en introduktion till Ms Sql Server.

Datorspelsproduktion, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0053D

Kursen syftar till att studenten ska få kunskap i hur datorspelsutveckling organiseras och genomförs.

Design,genus och estetik, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/G00/G0005A

Internetkurs, självständiga studier med handledning Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska begrepp. Studenterna ska ha förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar stereotyper av kvinnor och män.

Differentialkalkyl, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0047M

Denna kurs är en inledning till differentialkalkyl, som vanligtvis är den första matematikkurs man brukar stöta på när man påbörjat en universitetsutbildning.

Digital Painting och idégestaltning, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0011F

Kursen Digital Painting och idégestaltning behandlar grundläggande digitala verktyg och metoder för idéarbete och gestaltning som används inom spel- och filmindustrin samt grundläggande principer för visuell gestaltning och kommunikation.

Dokumentärt berättande, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/N00/N0031F

Har du en idé om en dokumentär?

Drift och underhåll - Hydropower, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/D00/D0004B

Kursen ingår i Hydropower universitetsprogram. Kursens mål är att ge en bred förståelse för underhåll inom vattenkraftsindustrin. Underhållsstrategier och metoder utgör kursens kärna.

Elanläggning, elsäkerhet, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0011T

Denna kurs behandlar de lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är relevanta för elsäkerhet i elanläggningar samt metoder för att tillämpa dessa på ett korrekt sätt.

Eldistribution, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0022T

Kursen beskriver hur låg- och mellanspänningsnäten ser ut i Sverige. Kursen introducerar olika beräkningsmetoder som används hos elnätsföretag. Slutligen behandlas påverkan av lokal elproduktion på distributionsnätet samt acceptansgränsberäkningar.

Elkraftöverföring, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0023T

Kursen behandlar uppbyggnad av transmissionsnät samt en del relevanta beräkningar. Kursen tar även upp olika typer av reläskydd.

Elkretsar och elkraftteknik, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/W00/W0026T

Kursen introducerar metoder för beräkning av spänningar och strömmar i elektriska kretsar och elnät.