Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2019