Hoppa till innehållet

Jag har särskilda skäl att påbörja mina studier en annan termin - söka anstånd.

Publicerad: 6 december 2021

Det här gäller när du ska söka anstånd.

Anstånd

Om du antagits till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka  om anstånd med studiestarten. Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid (UHRFS 2013:3).

Giltiga skäl till anstånd

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (UHRFS 2016:1).

Att ansöka om anstånd

Du måste själv ansöka om anstånd hos Antagningen vid Luleå tekniska universitet och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare. Ansökan kan tidigast skickas in efter andra antagningsbeskedet är publicerat på antagning.se, ansökningsblanketten kommer då bli tillgänglig längst ner på denna sida. Om du skickar ansökan med intyg via e-post ska det skannas in och skickas som Pdf-filer. 

Skicka dokumenten till registrator@ltu.se eller:

Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå

Om du beviljas anstånd

Om du beviljas anstånd får du besked via mejl. Du får beslutet som ett bifogat PDF-dokument. Vill du sedan påbörja studierna ska du göra en ny anmälan via antagning.se och ladda upp beslutet om att du har beviljats anstånd senast sista anmälningsdag enligt anvisningar i beslutet.

När du är antagen på nytt så måste du också tacka ja till platsen samt registrera dig, annars förlorar du din plats.

Om du inte beviljas anstånd

Om du vill överklaga beslutet skall detta ske skriftligt. Redogör för vilket beslut som avses, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet ska ändras. För att ditt överklagande ska tas upp till prövning måste din skrivelse ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Ange ditt namn, personnummer, telefonnummer samt din email adress.

Märk överklagandet ”Till överklagandenämnden för högskolan” och skicka det till registrator@ltu.se eller:
Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå