Studiestart och COVID-19

Publicerad: 14 maj 2020

Studiestart hösten 2020 planeras i två spår, digital studiestart 19 augusti eller förkortad studiestart 26 augusti, beroende på situationen.

Universitetsledningen har för avsikt att ta beslut om digital eller fysisk start av läsperiod 1 senast den 31 maj.