Studiestart och COVID-19

Med anledning av COVID-19 så har vi i år en förkortad välkomstperiod.

Du som börjar termin 1 kommer att prioriteras för undervisning i universitetets lokaler. Nedan hittar du uppdaterad information som riktar sig till alla våra studenter och som rör era studier.

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att det är viktigt att du håller dig uppdaterad via denna sida.

Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 30 juni, 14.10.
Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt folkhälsomyndigheten. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 träffas under sommaren enbart i särskilda fall. Till hösten återupptas arbetet i igen.

Läsperiod 1, 31 aug-30 okt, hösten 2020

Läsperiod 1 planeras genomföras fysiskt och digitalt. Du som student ska vara beredd att infinna dig på plats om du går en campusförlagd utbildning. Du som börjar termin 1 kommer att prioriteras för undervisning i universitetets lokaler. Din lärare informerar dig om vad som gäller. Det gäller eventuellt även läsperiod 2, 2 nov-16 jan, under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.

Omtentamen augusti 2020

Läs mer här.

For International Master Students

Information for International Master Students in FAQ, the English version.

Senaste informationen om distansundervisning

  • Omtentamen i augusti 2020 genomförs som distanstentamen.
  • Studiestart hösten 2020 planeras med digital registrering av nya studenter 19 augusti samt ev fysisk studiestart from 26 augusti om möjligt. 
  • Alla studenter ska vara beredda på fysisik undervisning under hösten.
  • Lokalerna är tillgängliga för alla med passerkort och kod.
  • Studenter rekommenderas att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

  • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
  • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon samt nära kontakt med sjuka personer. 

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

  • Studenter uppmanas att hålla sig allmänt informerade via Folkhälsomyndighetens webb, UD och 1177 Vårdguiden då information och rekommendationer kan ändras från dag till dag.
  • Studenter som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information om appen Resklar på UD:s webb. International office vid Luleå tekniska universitet har kontakt med studenter som befinner sig utomlands.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. 

Viktiga externa länkar