Hoppa till innehållet

Studiestart och COVID-19

Du som börjar termin 1 kommer att prioriteras för undervisning i universitetets lokaler. Nedan hittar du uppdaterad information som riktar sig till alla våra studenter och som rör era studier.

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att det är viktigt att du håller dig uppdaterad via denna sida.

Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 30 juni 15.10
Universitetet har en fortsatt bevakning och förhöjd beredskap gällande utvecklingen av covid-19. Utvecklingen bevakas löpande av universitetets centrala samordningsgrupp. Under sommaren uppdateras den här sidan vid behov. Den senaste informationen ligger alltid överst.

Senaste informationen

Vi hälsar alla studenter välkomna till hösten – med anpassningar under läsperiod 1, se nedan. 

Skydda dig och andra. Glöm inte att vaccinera dig!
Information om vaccination i Västerbotten kan du hitta på den här sidan.
Information om vaccination i Norrbotten kan du hitta på den här sidan.
Information om vaccination för utbytestudenter finns på FAQ, på den engelska sidan.  

Du kan vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans på sommaren. Mer information på 1177. 

Välkommen som student hösten 2021

Rektor har fattat beslut om undervisning läsperiod 1 och omtentaperioden i augusti. Undervisningen ska under läsperiod 1 både ske via distans och på plats i universitetets lokaler. De studenter som är nya vid universitetet ges företräde för undervisning på plats. Även studenter som deltar i kurser med moment som kräver fysisk närvaro ska prioriteras. Alla studenter, som inte läser en distansutbildning, ska vara förberedda på att platsförlagd undervisning kommer att ske i olika utsträckning. Rekommendation om distansundervisning är borttagen från och med 1 juni. Ovanstående planering gäller. Notera att omtentaperioden i augusti sker digitalt.

Information om undervisning och examination

 • Det är viktigt att studenter får information i god tid angående både undervisnings- och examinationsformer, för att möjliggöra en god studieplanering.
 • Undervisningslokalerna har anpassats  

Råd och rekommendationer

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.  

Om handsprit

Handsprit ska vara tillgänglig på de ställen det inte går att tvätta händerna på universitetet.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar handtvätt i varmt vatten i 20 sekunder och handsprit där det inte är möjligt att tvätta händerna. Läs mer under rubriken Tvätta händerna ofta på Folkhälsomyndighetens sida.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon, samt nära kontakt med sjuka personer. 
 • Anders Nystedt, smittskydsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid–19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller någon i hushållet har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information.

Provtagning Covid-19

 • Region Norrbotten meddelar att personer med förkylningssymptom kan ta ett covid-19-test. Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till.

Det gäller för tentamen

Läs mer här.

For International Master Students

Information for International Master Students in FAQ, the English version.

Information om undervisning

 • Alla studenter ska vara beredda på undervisning på plats.
 • Studenter rekommenderas att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. 

Viktiga externa länkar