Jag har särskilda skäl att inte närvara vid studiestarten

Publicerad: 1 december 2017

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska terminsregistrera dig det datum och på det sätt som du hittar i välkomstinformationen för utbildningen. Har du särskilda skäl kan du i vissa fall bli beviljad ändrad inskrivningsdag. Detta ska du i så fall ansöka om i god tid innan inskrivningsdagen. Ansökan ska motiveras och styrkas med dokument/intyg, ex läkarintyg. Ansökan beviljas inte om du vill avvakta besked från andra utbildningar. Om din ansökan beviljas bestäms ett nytt datum för dig. Har du inte fått din ansökan beviljad så ska du registrera dig enligt välkomstinformationen, annars tappar du din plats. Beslut meddelas via e-post.

Blankett finns tillgänglig efter det att antagningsbesked 2 har publicerats.