Så gör jag för att få mitt studiemedel

Publicerad: 1 december 2017

För att få ditt studiemedel utbetalt ska du som är programstudent terminsregistrera (och kursregistrera) dig. Du som är kursstudent ska kursregistrera dig. I Checklistan kan du läsa om hur registreringen går till.

För att få ditt studiemedel måste du dessutom lämna in en studieförsäkran via CSN:s app eller via Mina sidor på CSN:s webbplats.

Om du planerar att läsa flera terminer så rekommenderar vi att du söker studiemedel för två terminer åt gången. När CSN beslutar om fortsatt studiemedel granskar de dina resultat från tidigare terminer. Om du söker för ett helt år slipper du granskningen mellan terminerna. Du slipper oroa dig för att du blir utan studiemedel om du halkat efter med studierna under första terminen. Enligt CSNs bestämmelser kan du som längst söka studiemedel för ett år i taget. Kom ihåg att du ska lämna studieförsäkran till CSN vid varje ny terminsstart även om du sökt och fått godkänt studiemedel för ett helt år.

Heltidsstudier en termin motsvarar 30 hp.

Nedan finns länk till vilka datum som gäller för terminerna.