Så här hämtar du ditt användarkonto

Publicerad: 1 december 2017

För att kunna använda de datorresurser som behövs för dina studier får du ett unikt användarkonto. Kontot är också din e-postadress här vid LTU. Användarkontot, som du aktiverar via Mitt LTU, har du under hela studietiden vid Luleå tekniska universitet.

Du kan hämta ut användaren tidigast 1-2 veckor före studiestart.

Du som tidigare erhållit ett användarkonto använder det.