Vad är Ny student?

Här på Nystudent-webben publiceras information till dig som är nyantagen student vid Luleå tekniska universitet.