Vad är Studentwebben?

På Studentwebben publiceras information till dig som är aktiv student på Luleå tekniska universitet.