Vilka kurser ska jag läsa?

Publicerad: 1 december 2017

Det är enkelt för dig som kursstudent, du läser den kurs du sökt och blivit antagen till.

Du som är programstudent hittar information om vilka kurser du ska läsa i ditt programs utbildningsplan. Sök fram ditt program, markera när du startade programmet och välj ev examensutgång och version. Kontrollera sedan programmets Läsordning, då får du upp i vilken ordning du ska läsa kurserna.

Kom ihåg att kursregistrera dig under läsperiodens första tre dagar, om det inte är angett något annat.

Information om litteratur för en kurs hittar du i kursplanen.