Vilka kurser ska jag läsa?

Det är enkelt för dig som kursstudent, du läser den kurs du sökt och blivit antagen till. Kom ihåg att kursregistrera dig under läsperiodens första tre dagar, om det inte är angett något annat.

Du som är programstudent hittar information om vilka kurser du ska läsa i ditt programs utbildningsplan. Genom att söka fram ditt program hittar du din utbildningsplan. I utbildningsplanen markerar du när du startade programmet och väljer ev examensutgång och version. Du kontrollerar sedan programmets Läsordning, då får du upp i vilken ordning du ska läsa kurserna.

Information om litteratur för en kurs hittar du i kursplanen.