Förberedelser för studier i matematik

Publicerad: 27 juni 2017

För dig som ska läsa en ingenjörsutbildning

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik som ges under nolleperioden.

Du kan även testa dig själv och se vad du behöver träna mest på:           
Exempel på matematikproblem     Svar på matematikproblem

Ladda gärna ner kompendiet "Kort förberedande kurs för teknologer" för självstudier.

Det är bra att köpa kurslitteraturen till överbryggningskursen innan du börjar dina studier hos oss, då det finns små eller inga möjligheter att köpa den på universitetsområdet.

Kurslitteratur:
Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. Denna bok ska du ha med dig när du kommer hit.

För dig som ska läsa Tekniskt basår