Hoppa till innehållet
Funktionshinder

Funktionsvariation/ Läs- och skrivsvårigheter

Du som upplever hinder i studierna på grund av en varaktig funktionsvariation kan få pedagogiskt stöd. Ansök i god tid innan studiestarten.

Studenter
Ansök om stöd

För dig som har en varaktig funktionsvariation.

gratisbild från pixabay
Stöd du behöver ansöka om

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan dig och samordnaren.

Funktions_Main
Funka

Information om stöd vid funktionsnedsättning