Studenter

Funktionsnedsättning / Läs- och skrivsvårigheter

Du som upplever hinder i studierna på grund av en varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd. Ansök i god tid innan studiestarten.