Arkitektur, civilingenjör, Luleå

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. 

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

När du läser till civilingenjör inom arkitektur kommer du att utveckla kunskaper och förmågor för att kunna kommunicera och arbeta med många yrkeskategorier inom byggandet, vilket är en efterfrågad kompetens i dagens samhällsbyggande. Inom utbildningen arbetar vi både med individuella uppgifter och med projektarbeten. Vi förväntar oss att du tar stort eget ansvar för dina studier och erbjuder föreläsningar, seminarier och praktiska övningar som stöd för ditt lärande.

Civilingenjör Arkitektur har två inriktningar; Husbyggnad och Stadsbyggnad, vilka speglar den framtida kompetens som behövs i planeringen och byggandet av framtidens samhälle – där du kommer att bidra! Utbildningen börjar med den första av utbildningens fyra matematikkurser, Differentialkalkyl, och parallellt med det en kurs i Teknisk Arkitektur där vi tillsammans grundlägger begrepp och metoder inom byggande, samhällsplanering och arkitektur. Du får lära känna Luleå med omnejd samtidigt som vi diskuterar en av våra viktigaste samhällsutmaningar – en hållbar och attraktiv byggd miljö.

Arbetsmaterial till första kursen

Vår programförening Arktis kommer att erbjuda nya studenter ett startkit med material till förmånligt pris. Information om detta kommer vid studiestart. Om du på egen hand vill skaffa arbetsmaterial inför kursen Teknisk arkitektur så rekommenderar vi:

 1. Skisspappersrulle 30 g
 2. Skalstock (trekant) skalorna 1:100-500, 1:20-125
 3. Blyertspennor/stiftpennor med stift 0,3, 0,5, 0,9 HB och radergummi
 4. Färgpennor, bästa märke = Polychromos
 5. Fineliner d.v.s. tusch (minst 0.1, 0.3, 0.5)
 6. Korrigeringspenna Tipp-Ex
 7. Vinkelhake 30-60-90 grader 25 cm och linjal tvärgraderad 30 cm
 8. Passare med blyertsstift
 9. Snoddmapp kartong 3-klaff A3
 10. Dokumenttejp, osynlig
 11. Skalpell med utbytbara blad och mattkniv
 12. Väska/rulle för skisser och ritningar som klarar A3-format
 13. Spritpennor typ Copic 3 st: coolgray C3, C5 och mossgreen

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Rum: F961 - Luleå»