Brandingenjör, Luleå

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. 

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

Brandingenjörsutbildningen vid LTU består både av teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Utbildningen kommer att ge dig gedigna tekniska kunskaper i bl.a. branddynamik och brandhållfasthet men den kommer också att ge dig viktiga kunskaper i riskhantering, beslutsfattande. Du kommer också att få möjlighet att skaffa dig erfarenhet från den operativa delen av brandmannayrket genom vår populära projektkurs S0005B, som ges under andra terminen i januari under en vecka och under sommaren vid räddningstjänsten i Luleå. Vi som ansvarar för utbildningen tycker att det är mycket viktigt att samverka med det omgivande samhället, inte minst med företrädare för er kommande arbetsmarknad. Som student kommer du att märka detta bl.a. genom besök av många intressanta gästföreläsare.

Du kommer också att ha möjlighet att göra ditt examensarbete i andra delar av världen, t.ex. vid något av de universitet vi samarbetar med.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Byström, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715