Rymdteknik, civilingenjör, Kiruna och Luleå

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2.

OBS! Information från programansvariga om "Matteproppen" på Torsdag 20 augusti 10.15-11.00. Zoom

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

Att studera vid universitetet kan upplevas annorlunda jämfört med studierna i gymnasiet. Antalet schemalagda timmar är färre och en stor del av arbetet med övningar och förberedelser inför laborationer och föreläsningar görs utanför schemalagd tid.

Du har en större frihet att styra var och när under dagen du studerar. Erfarenheten visar att självdisciplin vid studierna är en framgångsfaktor. Det är avgörande att du deltar aktivt i schemalagda kursmoment och därutöver arbetar flitigt med övningsuppgifter och laborationer. Arbeta gärna tillsammans med andra, eftersom det är ett effektivt sätt att lösa oklarheter och lära sig själv genom att förklara för andra.

En god studiekultur och gemenskap är motiverande och gör det roligare att hantera studietidens utmaningar. Du kommer i början av utbildningen att läsa mycket matematik och fysik. Matematik är det ”språk” som man behöver lära sig för att förstå rymdteknik och rymdvetenskap på djupet. Det är bra om du har en fallenhet för matematik eller att du känner dig särskilt motiverad för matematikstudier.

De första 2 1/2 åren studerar du i Luleå där du läser de grunder du behöver för att kunna tillägna dig kunskaper i rymdteknik, rymdfysik och atmosfärfysik senare i utbildningen. Det handlar om matematik, fysik och generiska ingenjörskurser. Flera av kurserna är särskilt anpassade för att passa rymdstudenter. Ditt val av studieinriktning Rymdfarkoster och instrumentering eller Rymdens och atmosfärens fysik gör du inför flytten till Kiruna.

Den andra halvan av utbildningen läser du i Kiruna där du studerar de egentliga rymdämnena i en atmosfär som präglas av en internationell studiemiljö. I många kurser studerar du tillsammans med internationella studenter som följer någon av de masterprogram som ges i Kiruna. Staden har utvecklats till ett svenskt rymdcentrum, där förutom raket- och ballongbasen Esrange som också är en av världens största länkstationer för satelliter i polär bana, också finner Institutet för rymdfysik (IRF) som utvecklat instrument som färdats till flera himlakroppar i solsystemet samt den internationella radaranläggningen EISCAT.

I utbildningen ingår ett projektarbete som kan handla om ballong- eller raketexperiment och som sträcker sig över lång tid. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på ett halvt år som ofta genomförs ute i svensk eller internationell rymdindustri eller vid en forskningsenhet.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Johnny Ejemalm

Ejemalm, Johnny - Universitetslektor

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67533
Rum: 1086 - Kiruna»