Hoppa till innehållet

Rymdteknik, civilingenjör, Kiruna och Luleå

Publicerad: 6 april 2021

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Registrering

Registrering på programmets första kurser i läsperiod 1 sker digitalt via formulär.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 13 augusti till den e-postadress som finns angivet på antagning.se, se till att den adressen är korrekt. Kontrollera skräpkorgen om mailet saknas i inkorgen.

Du måste skicka in svar via formuläret senast den 17 augusti för att inte förlora din plats. Registrering görs av administratör på Luleå tekniska universitet.

Vänligen kontakta Service Point före den 17 augusti om du inte hittar e-postmeddelandet efter att ha kollat din inkorg och skräppostmapp.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2.

Handledningspass över zoom:

Torsdag 19/8, 8.45-10.15

Fredag 20/8, 8.45-10.15

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Här finns bl a information om att få åtkomst till kurslitteratur. Om du ska köpa din kurslitteratur kan du göra det på närmaste bokhandel, fysisk eller på webben.

Mer information om programmet

Att studera vid universitetet kan upplevas annorlunda jämfört med studierna i gymnasiet. Antalet schemalagda timmar är färre och en stor del av arbetet med övningar och förberedelser inför laborationer och föreläsningar görs utanför schemalagd tid.

Du har en större frihet att styra var och när under dagen du studerar. Erfarenheten visar att självdisciplin vid studierna är en framgångsfaktor. Det är avgörande att du deltar aktivt i schemalagda kursmoment och därutöver arbetar flitigt med övningsuppgifter och laborationer. Arbeta gärna tillsammans med andra, eftersom det är ett effektivt sätt att lösa oklarheter och lära sig själv genom att förklara för andra.

En god studiekultur och gemenskap är motiverande och gör det roligare att hantera studietidens utmaningar. Du kommer i början av utbildningen att läsa mycket matematik och fysik. Matematik är det ”språk” som man behöver lära sig för att förstå rymdteknik och rymdvetenskap på djupet. Det är bra om du har en fallenhet för matematik eller att du känner dig särskilt motiverad för matematikstudier.

De första 2 1/2 åren studerar du i Luleå där du läser de grunder du behöver för att kunna tillägna dig kunskaper i rymdteknik, rymdfysik och atmosfärfysik senare i utbildningen. Det handlar om matematik, fysik och generiska ingenjörskurser. Flera av kurserna är särskilt anpassade för att passa rymdstudenter. Ditt val av studieinriktning Rymdfarkoster och instrumentering eller Rymdens och atmosfärens fysik gör du inför flytten till Kiruna.

Den andra halvan av utbildningen läser du i Kiruna där du studerar de egentliga rymdämnena i en atmosfär som präglas av en internationell studiemiljö. I många kurser studerar du tillsammans med internationella studenter som följer någon av de masterprogram som ges i Kiruna. Staden har utvecklats till ett svenskt rymdcentrum, där förutom raket- och ballongbasen Esrange som också är en av världens största länkstationer för satelliter i polär bana, också finner Institutet för rymdfysik (IRF) som utvecklat instrument som färdats till flera himlakroppar i solsystemet samt den internationella radaranläggningen EISCAT.

I utbildningen ingår ett projektarbete som kan handla om ballong- eller raketexperiment och som sträcker sig över lång tid. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på ett halvt år som ofta genomförs ute i svensk eller internationell rymdindustri eller vid en forskningsenhet.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Mathias Milz

Milz, Mathias - Biträdande professor

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67541
Rum: 1085 - Kiruna»
Lars-Göran Westerberg

Westerberg, Lars-Göran - Professor, Utbildningsledare för utbildning på forskarnivå

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491268
Rum: E815 - Luleå»