Sjuksköterska, Luleå

Publicerad: 26 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

20 augusti kl. 10.00- 11.00
Kort information om sjuksköterskeprogrammet. Det sker online via videokonferens-tjänsten Zoom.

27 augusti kl. 10.15-11.45
Välkommen till gemensamt välkomnande av nya studenter till Institutionen för hälsovetenskap, HLV och information om sjuksköterskeprogrammet. Det sker online via videokonferens-tjänsten Zoom.

Information om Zoom.

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast tio (10) arbetsdagar före kursstart.

Under hösten 2020 kommer mixad undervisning med campusförlagd utbildning och distansundervisning att bedrivas. Undervisning i form av metodövningar och seminarier är på campus. Undervisning, exempelvis förläsningar, som ges i helklass är via distansöverbryggande teknik. Se vidare schema. Undervisning på campus bedrivs inom ramen för de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar samt LTU:s riktlinjer. Mer information, se vidare https://www.ltu.se/ltu/Nar-nagot-hant/Coronavirus-Covid-19

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

Sjuksköterskeprogrammet motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudområdet är omvårdnad, som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Utöver omvårdnad studeras medicinsk vetenskap, även beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsa ingår i utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla terminer, så redan i första kursen ingår en veckas VFU. På programsidan och i utbildningsplanen hittar du mer information om programmet.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap