Hoppa till innehållet

Sjuksköterska, Luleå, distans

Publicerad: 22 oktober 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Viktigt även att ta del Information om coronavirus/covid-19
Läs vidare länk https://www.ltu.se/ltu/Nar-nagot-hant/Coronavirus-Covid-19

Registrering

Registrering på programmets första kurs/er kommer att ske av personal efter vi har mottagit ditt formulärsvar.

Ett mail med länk till formuläret skickas till den e-postadress som står på antagning.se den 11 januari 2021. Kontrollera skräpkorgen om du inte har fått ett mail.

Formuläret ska vara inkommet till LTU senast 14e januari 2021 klockan 23.59.

Om du har problem med formuläret kontakta Service Point innan ovan tid.

Kurser läsperiod 3

Schema

Schemat fastställs senast tio (10) arbetsdagar före kursstart.

Vid distansutbildningen ingår  fyra träffar per termin på campus i Luleå. Varje träff omfattar en till några dagar. Där det är möjligt används distansöverbryggande teknik, så vissa terminer är antalet träffar färre. Alla träffar på Campus är obligatoriska.

Vecka 4 alternativt 5 planeras undervisning med färdighetsträning på plats på campus i Luleå. 

Vecka 6 alternativt vecka 7 genomförs en veckas VFU inom Norrbottens län.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

I utbildningen ingår kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap som ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studierna utgörs av teoretiska kurser och kurser med Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). I kurser med VIL ingår, färdighetsträning, seminarier, laborationer och simulering, samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du är garanterad en plats inom Norrbottens län för din VFU. För dig som läser på distans finns det möjlighet att ansöka om VFU på andra orter i Sverige, dock kan vi inte garantera att det är möjligt att få VFU-plats, eftersom platserna i första hand går till studenter på närliggande lärosäten. I första kursen ingår en veckas VFU som genomförs i Norrbottens län. På programsidan och i utbildningsplanen hittar du mer information om programmet.

Länk till information om VFU https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-placering-Sjukskoterske-distans-och-specialistsjukskoterska

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap