Teknisk design, civilingenjör, Luleå

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. 

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

D0030A Design: process och metod är en kurs som introducerar en teknisk designers arbetssätt, det vill säga själva utvecklingsprocessen du kommer att arbeta med efter utbildningen. Kursen kommer att visa på hur bred din framtida arbetsmarknad är. I kursen kommer du även få jobba med olika tekniker för att visualisera produkter så som skissteknik och modellbyggande. Kursen övar upp din förmåga att använda skisser och enklare prototyper som verktyg för att kommunicera så att andra kan tolka dina idéer och tankar. Kursen är grundläggande, vilket innebär att du inte behöver kunna skissa, du kommer att utveckla den förmågan under kursen.

M0047M Differentialkalkyl är en matematikkurs som ingår i paketet av baskurser som erbjuds alla ingenjörsutbildningar. Den är en del av den är en del av verktygslådan för ingenjörer, kunskaper som du behöver ha med dig för ditt framtida arbete som teknisk designer.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Peter Törlind

Peter Törlind, Universitetslektor

Telefon: 0920-492412
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle