Teknisk fysik och elektroteknik, civilingenjör, Luleå

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. 

OBS! Information från programansvariga om "Matteproppen" på Torsdag 20 augusti 10.15-11.00. Zoom

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

Att studera vid universitetet kan upplevas annorlunda jämfört med studierna i gymnasiet. Antalet schemalagda timmar är färre och en stor del av arbetet med övningar och förberedelser inför laborationer och föreläsningar görs utanför schemalagd tid. Du har en större frihet att styra var och när under dagen du studerar. Att hantera den friheten på ett ansvarsfullt sätt är nödvändigt för att du en dag ska examineras som civilingenjör, som självständigt kan hantera komplexa frågeställningar och bidra till kunskapsutvecklingen. Det är avgörande att du deltar aktivt i schemalagda kursmoment och därutöver arbetar flitigt med övningsuppgifter och laborationer. Arbeta gärna tillsammans med andra, eftersom det är ett effektivt sätt att lösa oklarheter och lära sig själv genom att förklara för andra. En god studiekultur och gemenskap är motiverande och gör det roligare att hantera studietidens utmaningar.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Fredrik Sandin

Fredrik Sandin, Biträdande professor

Telefon: 0920-493163
Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik