Underhållsteknik, högskoleingenjör, distans Gällivare

Publicerad: 27 februari 2020

Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet.

Läs noga igenom informationen nedan.

Registrering

På grund av rådande omständigheter kommer registrering att ske digitalt via formulär. För att registrera dig måste du först aktivera ditt användarkonto vid Luleå tekniska universitet. Hur du gör det hittar du här.

Formuläret kommer att skickas ut via mail den 12e augusti, till den e-postadress som finns angivet på antagning.se. Kom ihåg att titta i skräpkorgen om du inte hittar det i din inkorg.

Formuläret ska vara ifyllt senast den 18 augusti.

För dig som blir antagen efter den 10e augusti gäller annat datum för registrering. Information om detta får du via e-post.

Utbildningen ges på distans där du kommer att kunna följa med undervisningen via videokonferens (Zoom) och lärplattform (Canvas). Varje termin omfattar ett antal obligatoriska moment vid Campus Luleå eller i form av studiebesök och projektarbete ute hos företagen i regionen. Tentamen sker vid vald studieort.

Förberedande kurs i matematik

Ingenjörsstudier kräver gedigna kunskaper i matematik, något man lägger till grund för genom flera matematikkurser under de första studieåren. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i dessa behöver dina gymnasiekunskaper i matematik vara aktuella. Du bör därför utnyttja tillfället att putsa upp dem genom att följa överbryggningskursen i matematik (även känd som proppen) som normalt ges under välkomstperioden.

På grund av den pågående Coronapandemin kommer dock inte välkomstperioden att kunna genomföras som vanligt i år. Det innebär ett större egenansvar för dig som är blivande student på våra ingenjörs- och civilingenjörsprogram. Här gäller det att tidigt komma igång med att friska upp matematiken. Det gör du enklast genom att beställa boken Dunkels et al., Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan, Studentlitteratur, ISBN 978-91-4401919-2. 

Kurser läsperiod 1

Schema

Schemat fastställs senast två veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen och du finner den i länken ovan under ’kurser läsperiod 1’. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till 50 arbetsdagar före kursstart.

Mer information om programmet

Högskoleingenjör Underhållsteknik är en teknisk utbildning där du får en bred och internationellt gångbar kompentens. Utbildningen är skapad efter de behov som finns i industrin. Därför finns det många inslag av projektuppgifter, laborationer och studiebesök. Under första året i kommer du direkt att studera underhållsteknik. Du kommer också läsa kurser inom matematik och fysik samt en kurs i industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv. Under andra året ägnas utbildningen åt ingenjörskurser i ämnen som maskinteknik, materialteknik och kvalitetsutveckling. Andra året kommer du också lära dig om miljö- och kvalitetsledningssystem samt tillförlitlighetsanalys. Sista året kommer du arbeta i projekt ute i industrin innan utbildning avslutas med ett examensarbete.

Frågor om programmet

Hör gärna av dig om du har övriga frågor om programmet.

Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Rum: F702 - Luleå»