Checklista / FAQ

Här är några viktiga steg på vägen mot studier vid Luleå tekniska universitet.

1. Tacka ja till studieplats innan sista svarsdag

Så svarar jag

via antagning.se

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-svarar-jag-1.48557]

Jag hann inte/kan inte svara

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-hann-inte-kan-inte-svara-1.48561]

Jag vill tacka nej till erbjuden plats

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-vill-tacka-nej-till-erbjuden-plats-1.81430]

Reservantagning

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Reservantagen-1.81477]

Antagningsbesked

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Antagningsbesked-1.142512]

2. Ansök om studiemedel

Så gör jag för att få mitt studiemedel

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-gor-jag-for-att-fa-mitt-studiemedel-1.48659]

Vilken studietid ska jag ange?

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Schema/Terminstider-samt-lasarsindelning-1.63337]

3. Skaffa och aktivera användarkonto/e-postadress (möjligt ca en vecka innan studiestart)

Så här hämtar du ditt användarkonto/e-postkonto

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-hamtar-du-ditt-anvandarkonto-1.48661]

Hur aktiverar jag mitt konto?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Hur-aktiverar-jag-mitt-konto-1.48663]

Vid problem med användarkonto

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Vid-problem-med-anvandarkonto-1.48664]

4. Skaffa kurslitteratur

Vilka kurser ska jag läsa?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Vilka-kurser-ska-jag-lasa-1.48665]

Jag hittar inte min kursplan med litteraturlista

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-hittar-inte-min-kursplan-med-litteraturlista-1.48666]

Så sparar jag kursplanen som PDF

[http://screencast.com/t/fTsLCJIAl3Gm]

När är litteraturen fastställd?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Nar-ar-litteraturen-faststalld-1.48667]

Hur får jag tag på litteraturen?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Hur-far-jag-tag-pa-litteraturen-1.49731]

5. För programstudenter - terminsregistrering

Så terminsregistrerar jag mig

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-terminsregistrerar-jag-mig-1.48668]

Jag har särskilda skäl att inte närvara på studiestartsdagen

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-har-sarskilda-skal-att-inte-narvara-vid-studiestarten-1.81465]

Jag har särskilda skäl att påbörja mina studier en annan termin

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-har-sarskilda-skal-att-paborja-mina-studier-en-annan-termin-1.77392]

6. Schema

Så söker jag ut mitt schema

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-soker-jag-ut-mitt-schema-1.48703]

När startar mitt program/min kurs

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Nar-startar-mitt-program-min-kurs-1.48670]

Jag får inte fram något schema

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-far-inte-fram-nagot-schema-1.48671]

7. Virtuellt kursrum (Canvas)

Så här loggar jag in

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-loggar-jag-in-1.48672]

Jag har inget användarkonto

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-har-inget-anvandarkonto-1.48673]

Jag ser inte mina kurser

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-ser-inte-mina-kurser-1.48678]

8. Kursregistrering

Så kursregistrerar jag mig

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-kursregistrerar-jag-mig-1.48679]

9. Bli medlem i studentkåren

Så här gör jag

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-gor-jag-1.48682]

Varför bör jag vara medlem i kåren?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Varfor-bor-jag-vara-medlem-i-karen-1.48692]

10. Skaffa LTU-kort

Så här får jag tag på mitt LTU-kort

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-far-jag-tag-pa-mitt-LTU-kort-1.49732]

Mitt LTU-kort fungerar inte som passerkort

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Mitt-LTU-kort-fungerar-inte-som-passerkort-1.50734]

11. Skaffa Payex-konto för utskrifter & kopiering

Så här får jag tillgång till utskrifter/kopiering

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-far-jag-tillgang-till-utskrifter-kopiering-1.80536]

12. Hitta information

Jag hittar inte kursens välkomstbrev

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Jag-hittar-inte-kursens-valkomstbrev-1.78276]

Vad är Ny student?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Vad-ar-Ny-student-1.78279]

Vad är Studentwebben?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Vad-ar-Studentwebben-1.78278]

Vad är Mitt LTU?

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Vad-ar-Mitt-LTU-1.78277]

Så hittar jag till och på LTU

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-hittar-jag-till-och-pa-LTU-1.109042]

Akademisk ordlista

[http://www.ltu.se/ltu/media/Akademisk-ordlista/Akademisk-ordlista-1.109338]

13. Registrera dig på biblioteket

Så här registrerar du ett bibliotekskonto

[http://www.ltu.se/edu/nystudent/faq/Sa-har-registrerar-du-ett-bibliotekskonto-1.129581]

Grattis, du är student!

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget

Publicerad: 30 april 2009

Uppdaterad: 16 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017