Näringslivets universitet - en fördel för våra studenter

Luleå tekniska universitet är näringslivets universitet. Vi samarbetar med ett stort nätverk av företag och organisationer och det märks i våra utbildningar.

Många kurser drivs som projekt där våra studenter utför verkliga uppdrag åt näringslivet. Du knyter viktiga kontakter i företagen samtidigt som du tränar dig att arbeta självständigt och att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Det är du och ditt studentteam som hittar nya lösningar och utvecklingsmöjligheter för företagets produkter eller tjänster. Företaget och de lärare som är dina handledare finns hela tiden med som bollplank.

Studenter från LTU har t ex tagit fram alternativa tekniska lösningar för vindkraftverk åt företaget Hägglunds Drives AB och utvecklat arbetsmiljö och arbetsmetoder på företaget PartAB som bland annat tillverkar färdiga badrumsmoduler.

I en kurs tävlar studenterna om att utforma ett vinnande marknadsförings- koncept åt ett företag. I Baldosprojektet byggde LTU-studenter Europas energisnålaste bil på uppdrag av Shell i konkurrens med studenter från hela Europa. Baldosbilen blev en succé och fick stor uppmärksamhet i medierna.

Det här är bara några exempel på alla våra spännande studentprojekt.

Att Luleå tekniska universitets utbildningar håller hög kvalitet garanteras av våra duktiga forskare som du träffar i klassrummet och på föreläsningarna. Vi är kända för att ha öppna dörrar och nära kontakt mellan lärare och studenter. Det uppmuntrar till dialog och gör att du som student kan påverka dina studier.