StudiestartHT17_allen_LTU

Första tiden på LTU

Den första tiden som student bjuder på mycket av såväl sociala som studieförberedande aktiviteter.

Studiestartsdagen

Under studiestartsdagen får du välkomstinformation från LTU och information kring din utbildning/kurs. För programstudenter är studiestartsdagen en obligatorisk inskrivningsdag. Om du inte är här och registrerar dig tappar du din plats på utbildningen. Ytterligare information finns under Välkomsinformation program respektive Välkomstinformation kurs.

Terminsregistrering

För att behålla din plats på programmet måste du personligen terminsregistrera dig på din studieort under studiestartsdagen. Du måste visa legitimation som styrker din identitet.

Nolleperioden

De första veckan erbjuder studieförberedande aktiviteter och studiesociala event. Nolleperioden är frivillig, gemensam för alla studenter och brukar vara mycket uppskattad.

Kursregistrering

Du måste alltid kursregistrera dig på de kurser du ska läsa. Du kursregistrerar dig under de första 3 dagarna av respektive läsperiod, om inte annat meddelats. Du kursregistrerar dig själv via registreringstjänsten. Tänk på att när registreringsperioden passerat startar reservantagning, det innebär att du kan mista din plats till en reserv om du inte kommit ihåg att registrera dig.