Media

På Luleå tekniska universitet kan du utbilda dig inom visuell gestaltning, journalistik eller grafisk design. Är du mer tekniskt lagd kan du läsa datorspelsprogrammering eller ljudteknik.

Den utbildning du får svarar mot den snabba utvecklingen i medievärlden just nu. Alla utbildningar innehåller praktiska moment. Du har stora möjligheter att kombinera kurser till din egen personliga variant av den examen du valt.