Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Fastighetsmäklare

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Fastighetsmäklarprogrammet är en tvåårig utbildning (120 hp) som leder till en högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling. Programmet uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav för registrering som fastighetsmäklare. Utbildningen börjar med att studenten lär sig teoretiska baskunskaper i ämnen som byggnadsteknik, juridik och ekonomi. Efter detta fördjupar studenten sig i fastighetsrätt, skatterätt samt värderingsteknik. Utbildningen avslutas med mer praktiska kurser i fastighetsförmedling och försäljningsteknik. I dessa kurser ska studenten tillämpa teoretiska kunskaper från tidigare kurser för att kunna förmedla en fastighet, inklusive ett självständigt arbete. Utöver denna examen kräver Fastighetsmäklarinspektionen även tio veckors praktik hos en registrerad mäklare. Praktik tillhandahålls inte inom ramen för denna utbildning utan är studentens eget ansvar.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Fastighetsförmedling: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0005N Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete 22,5 Grundnivå
J0050N Fastighetsförmedling 1 7,5 Grundnivå

Juridik: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0028N Skatterätt 7,5 Grundnivå
J0030N Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15,0 Grundnivå
J0033N Speciell fastighetsrätt 7,5 Grundnivå
J0038N Fastighetsrätt för mäklare 7,5 Grundnivå

Ekonomi: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0010N Försäljning och etik 7,5 Grundnivå
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
N0025N Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Byggnads- och värderingsteknik: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0011B Byggnadsteknik 7,5 Grundnivå
R0018N Fastighetsvärdering 7,5 Grundnivå